Delahaye
1 LISTINGS - Delahaye
1949 Delahaye Type 135M Cabriolet by FranayThis wonderfully preserved 1949 Delahaye Type 135M Cabrio

$298,500

Astoria, NY

Posted: Oct 8, 2019